Lyngby Orienteringsklub

Træning tirsdag 4/5 2021 i Tokkekøb Hegn

Tidsrum: Start fra kl. 17, Færdig senest kl. 19.

Løbsområde: Tokkekøb Hegn

Tema: Almindelig orientering.

Baner: Let 3,9 km, mellemsvær 5,5 km, svær 4,5/6,6/8,1 km.

Poster: En blanding af faste poster (røde træpæle), 15 cm skærme og stativer uden skærm.

Startsted/mødested: P-plads på Nymøllevej .

Vejkrydsning: De svære og mellemsvære baner krydser den trafikerede Hillerød Kongevej to gange. Det er løberens eget ansvar at tage hensyn til trafikken.

O-track: Måske.

Arrangør: Jim

Ny i O-løb: Skriv. Vi hjælper dig i gang! Du kan låne et kompas.

CORONAVIRUS: Vi skal undgå at klumpe sammen før og efter løb.

English:

Time: Start from 17, finish 19 at the latest.

Area: Tokkekøb Hegn

Theme: Ordinary orienteering.

Courses: Easy 3.9 km, medium 5.5 km, difficult 4.5/6.6/8.1 km.

Controls: A mix of permanent controls (red wooden poles), 15 cm orienteering markers, and some aluminium poles without markers.

Meeting point: Parking place on Nymøllevej.

Road crossing: The difficult and medium difficult courses cross the very busy Hillerød Kongevej . It is your own responsibility to take accout of traffic when crossing.

O-track: Maybe.

Responsible: Jim

New to orienteering: Write to us. We will help you get started. You can borrow a compass.

CORONA VIRUS: Remember! We should avoid clustering before and after running.