Lyngby Orienteringsklub

Træning 7/3 2021 i Bøndernes Hegn

Tidsrum: Start fra kl. 10.45 (let+mellemsvær) eller 11.00 (øvrige). Færdig senest kl.13

Løbsområde: Bøndernes Hegn

Tema: Korte sløjfer med forskellige tekniske temaer. Desuden almindelige lette og mellemsvære baner.

Baner: Let 2,8 km, Mellemsvær 3,8 km, svære sløjfer 2,1-3,2 km.

Poster: En blanding af faste poster (røde træpæle) og 15 cm skærme.

Startsted/mødested: Cirkuspladsen i Bøndernes Hegn

O-track: Ja

Arrangør: Jesper

Ny i O-løb: Skriv. Vi hjælper dig i gang! Du kan låne et kompas.

CORONAVIRUS: Vi skal undgå at klumpe sammen før og efter løb. De som løber let/mellemsvær opfordres til at møde kl. 10.45-11, øvrige kl. 11 eller senere.

English:

Time: Start from 10:45 (easy, medium) or 11, finish 13 at the latest.

Area: Bøndernes Hegn

Theme: Short loops with different technical themes. Ordinary easy/medium courses.

Courses: Easy 2.8 km, Medium 3.8 km, Difficult loops 2.1-3.2 km.

Controls: A mix of permanent controls (red wooden poles) and 15 cm control flags.

Meeting point: Circus Field in Bøndernes Hegn

O-track: Yes

Responsible: Jesper

New to orienteering: Write to us. We will help you get started. You can borrow a compass.

CORONA VIRUS: We should avoid clustering before and after running. Those running easy/medium are encouraged to start 10:45-11, others from 11 onwards.