Lyngby Orienteringsklub

Træning tirsdag 27/9 2022 i Ravnholm Skov

Tema: Almindelige orienteringsbaner, mulighed for kort uden stier på de svære.

Tidsrum: Mødetid kl. 17, færdig senest kl. 18.45.

Løbsområde: Ravnholm Skov.

Baner: Let 2,8 km, Mellemsvær 4,0km (kan afkortes), svær 3,8/5,6/7,6 km.

Poster: Små o-løbsskærme, 15 cm, samt faste poster (røde træpæle)

Startsted/mødested: Klubhuset på Troldehøj, indkørsel fra Kulsviervej.

O-track: Ja.

Arrangør: Jesper.

Ny i O-løb: Skriv. Vi hjælper dig i gang! Du kan låne et kompas.

English:

Theme: Ordinary courses, maps without paths available for the difficult ones.

Time: Meet at 17 am, finish 18.45 at the latest.

Area: Ravnholm Skov.

Courses: Easy 2.8 km, medium 4.0 km, difficult 3.8/5.6 og 7.6 km.

Controls: Classical 15 cm orienteering markers, and permanent controls (red wooden poles)

Start/meeting point: Our club house, entry from Kulsviervej.

O-track: Yes.

Responsible: Jesper.

New to orienteering: Write to us. We will help you get started. You can borrow a compass.