Lyngby Orienteringsklub

Træning tirsdag 28/6 2022 i Geel Skov

Tema: Svære baner: Skift af orienteringsteknik. Der er indslag af kompastræning hvor dele af kortet er maskeret, linjeorientering hvor man skal følge en linje gennem terrænet og finde umarkerede poster undervejs, samt almindelige orienteringsstræk i detaljerige områder. Der skal altså veksles mellem at orientere på kompas, eller terrændetaljer, eller begge dele. Der vil også være nogle kort uden maskering.

Tidsrum: Mødetid kl. 17, færdig senest kl. 18.45.

Løbsområde: Geel Skov

Baner: Let 3,5 km, Mellemsvær 4,0 km, svær 4,3/6,7 km.

Poster: Små o-løbsskærme, 15 cm, samt faste poster (røde træpæle)

Startsted/mødested: Stikryds sydøst i skoven, parkering ved Teknikerbyen.

O-track: Ja.

Arrangør: Jesper

Ny i O-løb: Skriv. Vi hjælper dig i gang! Du kan låne et kompas.

English:

Theme: Difficult courses: Adjusting your orienteering style. There will be some pure compass legs with partially masked map, line orienteering where one must follow a line through the terrain to find unmarked controls along the way, and ordinary legs in detailed terrain. Thus, one must change between using only compass, only terrain details, or a mixture of both. There will be some maps available without masked areas as well.

Time: Meet at 17 am, finish 18.45 at the latest.

Area: Geel Skov.

Courses: Beginner 3.5 km, medium 4.0 km, difficult 4.3/6.7 km.

Controls: Classical 15 cm orienteering markers, and permanent controls (red wooden poles)

Startsted/mødested: Path crossing southeast in the forest, parking at Teknikerbyen.

O-track: Yes.

Responsible: Jesper.

New to orienteering: Write to us. We will help you get started. You can borrow a compass.