Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: Vintercup 15. december 2018

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Træning 13. januar starter fra Troldehøj (vores klubhus, Kulsviervej 89) kl. 11.

  Der bliver svære baner på 7.7/4.6 km, mellemsvær 4.6 km, let 3.3 km.

  Bagefter vil der være julefrokost i Klubhuset hvis man har meldt sig til det.

  Clubtraining tomorrow 13/01 at 11 o'clock is in at the club house Troldehøj (Kulsviervej 89, 2800 Kongens Lyngby) and will take place in Geelskov and Ravnholm.

  Afterwards there will be christmas lunch in the club house if you have signed up for it.

 2. Husk - træningsløb d. 13. januar med start fra Troldehøj (klubhuset, Kulsviervej 89) kl. 11.

  Løbet er i Ravneholm/Geelskov. Der bliver svære baner på 7.7/4.6 km, mellemsvær 4.6 km, let 3.3 km.

  Bagefter vil der være julefrokost i Klubhuset hvis man har meldt sig til det.

  Clubtraining tomorrow 13/01 at 11 o'clock is in at the club house Troldehøj (Kulsviervej 89, 2800 Kongens Lyngby) and will take place in Geelskov and Ravnholm.

  Afterwards there will be christmas lunch in the club house if you have signed up for it.

 3. Godt nytår til alle.

  Se evt. den lille video, som jeg lavede om klubben i efteråret.

  www.facebook.com/frivilligcenter.lyngby.taarbaek/videos/307087050006871/

 4. Så er der en plan for Lyngby OK's træningsløb i januar og februar.

  Nærmere info om hvert løb kommer på dette sted nogle dage før løbet.

  13/1: Geel Skov/Ravneholm
  27/1: Rude Skov
  10/2: Bøndernes Hegn
  17/2: Ravnsholt Skov
  24/2: Geel Skov

  Vi ses i skoven! Alle er velkomne.

 5. Fotografer: Sebastian From & Pia Skorstengaard

 6. Klubtræningen på søndag 9/12 kl. 11.00 bliver i Geelskov, med start ved den østlige P-plads på toppen af Geels bakke på Kongevejen. www.openstreetmap.org/

  Der er P pladser på begge sider af Kongevejen, og ekstra pladser på den brede græsrabat mod Holte.

  Træningsmetoden er Følg John, hvor man løber 2 og 2 og skiftes til at find posterne. Metoden træner især kortlæsning og hvad du elles gør på strækket mellem posterne. Alle, der kan gennemføre en svær bane, kan deltage på et Følg John hold. Det er naturligvis bedst hvis de to løbere har samme fysiske og O-tekniske niveau. Men alle uanset køn, fysik eller teknik kan deltage på et hold og få stort udbytte af det. Husk at det altid skal være den ”svageste” løber der bestemmer farten.

  Lav gerne hold på forhånd, men ellers kan hold laves når I møder op.

  Der er 2 Følg John baner på 6,9 og 3,8 km. Almindelig mellemsvær bane på 3,2 km og almindelig let bane på 2,7 km.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

  Club training Sunday 9/12 at 11 o'clock is in Geelskov, with start at the eastern parking lot at the top of Geels Bakke on Kongevejen.

  There is parking space on both sides of Kongevejen and extra space on the grassy roadside areas towards Holte.

  The training method is "Follow John", where you run in pairs and take turns finding the controls. The method particularly trains map reading and whatever you do between the controls. Everyone who can run a difficult course can be part of a "Follow John" pair. Obviously, it is best if the two runners have the same technical and physical level. But everyone, regardless of sex, shape and technique can gain something from participating. Remember it should be the slowest runner that decides the speed.

  You are welcome to pair up in advance, otherwise we take care of it when you show up.

  There are 2 "Follow John" courses of 6.9 and 3.8 km. Ordinary medium difficult course of 3.2 km and ordinary easy course of 2.7 km.

  No preregistration is necessary.

 7. Klubtræning på søndag 25/11 kl. 11 bliver i NØ-enden af Rude Skov, med start ved naturskolen på Biskop Svanes vej, www.openstreetmap.org/

  Der bliver svære baner på 6.9/5.1/3.5 km, mellemsvær 5.1/3.5 km, let 3.0 km. Vi fortsætter temaet med temposkift og angrebspunkter. På de svære baner er områderne tæt ved posterne blanke på kortet, så man må finde angrebspunkter i kanten af det blanke område og gå på kompasset derfra. De mellemsvære baner er med fuldt kort, men med en blanding af korte og lange stræk, så her skal der også tænkes lidt i temposkift.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

  Clubtraining on Sunday 25/11 at 11 o'clock is in the NE-part of Rude Skov with meeting point at the 'nature school' on Biskop Svanes vej, - see map.

  There will be difficult courses of 6.9/5.1/3.5 km, medium difficult 5.1/3.5 km, easy 3.0 km. We continue our theme with speed changes and attack points. On the difficult courses the map is blank in the areas close to the controls, so you have to spot attack points around the blank areas and go by the compass from there. Medium and easy courses have normal (full) maps.

  No preregistration is necessary, just be there Sunday at 11.

 8. Søndag den 18. november kl. 11 fortsætter vi sidste uges tema: temposkift og indgangspunkter. Banerne begynder i Troldehøj, vores klubhus, Kulsviervej 89, 2800 Kgs. Lyngby.

  De lange baner går på tværs mellem skov og byområde, og man løber både i Geels Skov og Ravneholm. På de korteste baner når man kun til Ravneholm. Der vil være svære baner på 3,1 km, 4,5 km og 6,1 km, en mellemsvær på 4,3 km og en let bane på 3 km.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig - bare mød op! Hvis du ikke har prøvet orienteringsløb før, så kan du få en hurtig instruktion, inden du går i skoven (og du kan låne et kompas).

  ---------

  Sunday November 18th at 11 we continue the small series of training with a common theme, which is speed adjustment and attack points. This week, the courses will begin at Troldehøj (Kulsviervej 89, 2800 Kgs. Lyngby). The long courses will go across forest and urban areas, and you run in both Geels Skov and Ravneholm. The shortest courses will only reach Ravneholm.

  The difficult courses are 3,1, 4,5 and 6,1 kilometres long. The medium course is 4,3 km and the easy one is just 3 km and should be easy to run for newcomers as well. If you haven't tried orienteering before, just show up, and we will give you a short introduction before you go into the woods (you can borrow a compass).

  You don't need to sign up - just come to Troldehøj on Sunday!

 9. Vi går nu over til vintertræning - dvs. søndage, med start kl. 11.

  Vi fejrer 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig med klubtræning i Bøndernes Hegn, ved bålstedet inde i skoven, www.openstreetmap.org/

  I denne uge og de to følgende vil vi lave en lille serie af træninger med et fælles tema som er temposkift og indgangspunkter. På søndag d. 11. november vil der være et antal korte sløjfer, i alt ca. 7 km svær og 5 km mellemsvær (hvis du vil løbe længere er du jo alligevel oppe til Jættemilen - ikke?). Meningen er at man før hver sløjfe tænker vejvalgene igennem og overvejer hvor hurtigt der kan løbes på forskellige dele af strækket og hvor angrebspunkterne er. Evt. kan det tegnes ind på kortet. Efter sløjfen kan man så evaluere og prøve en ny. Der gives fælles instruktion ca. kl. 11, så fortvivl ikke hvis ovenstående er sort snak for dig! For de helt nye bliver der en alm. let bane på knap 3 km.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig - bare mød op!

  ____

  Please note that training in the winther period is on Sundays, start at 11 AM!

  We celebrate the centenniary of the WW1 armistice by club training in Bøndernes Hegn, at the campsite inside the forest, www.openstreetmap.org/

  This week and the two following weeks, we will do a small series of trainings with a common theme, which is speed adjustment and attack points. This week the courses will be short loops, in total about 7 km difficult and 5 km medium (if you want to run longer we recommend the race 'Jættemilen' in Store Dyrehave on the same day). The idea is to think through the route choices before each loop, considering how fast you can run on various parts of each leg, and where the attack points are. After completion of a loop you can evaulate your considerations, and try a new one. There will be an introduction around 11 AM so don't despair if this sounds incomprehensible to you. For newcomers there will be an ordinary easy course, slightly less than 3 km.

  You don't need to sign up in advance - just be there on Sunday!

 10. Klubtræningen tirsdag 30/10 kl. 17 foregår fra klubhuset

  Da vi nu går på vintertid kommer det til at være mørkt fra omkring kl. 17, og træningen bliver dermed nattræning. Klubben har et antal pandelamper som man kan låne, men hvis I selv har en pandelampe som er egnet til natorientering (ikke cykel- eller lejr-lampe) må I gerne tage den med. For de som ikke har prøvet natløb før bliver der introduktion til pandelamper og natløbs-teknik ca. kl. 17. Som sædvanlig bliver der baner i forskellige længder og sværhedsgrader, så uanset dit niveau er det en glimrende anledning til at prøve natorientering.

  Efter løbet er der fællesspisning på Troldehøj. Hvis du Vil deltage skal du maile til jlag@fotonik.dtu.dk senest *mandag* kl. 16. Tilmelding til selve træningen er ikke nødvendig.

  Club training Tuesday 30/10 at 17 o'clock starts from our club house at Troldehøj, www.openstreetmap.org/

  Since we will go to winter time this weekend, it will be dark around 17, and so it will be a night training. The club has a number of headlamps to borrow, but if you have your own, suitable for night-O, please bring it. Lamps for traffic or camp use don't count! For those not familiar with night-O there will be an introduction to lamps and technique around 17 o'clock. As usual there will be courses of different lengths and difficulties, so regardless of your level this is a good opportunity to try out night-O.

  After the training, there will be a club-sponsored dinner at Troldehøj. If you want to participate in the dinner, please sign up by mail to jlag@fotonik.dtu.dk *Monday* 16 o'clock at the latest. If you only want to run, and not eat, you don't need to register.

Se vores Facebook-side for flere opslag.