Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: CityOrienteringsløb 2018

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Håber I nyder sommeren og det gode vejr.

  Træning på tirsdag kl 17 foregår i Ravneholm med start fra parkeringspladsen ved Nymølle goo.gl/maps/YFe6TTv9hFw

  Banerne er lagt med skiftevis lange stræk og en serie korte, så man kan øve sig I at læse sig frem i kortet.

  Der er følgende baner:

  Let: 4 km
  Mellemsvær: 5 km
  Kort svær: 3,5 km
  Mellemlang svær: 5,3 km
  Lang svær: 6,4 km

  Ingen tilmelding er nødvendig

  Dear all

  I hope you are enjoying the Summer so far!

  Practice on Tuesday at 17.00 takes place in Ravneholm starting from the parking lot at Nymølle: goo.gl/maps/YFe6TTv9hFw

  The courses have some long legs followed by a number of short ones so the idea is to practice to 'read ahead' in the map.

  There will be the following courses:

  Easy: 4 km
  Medium difficult: 5 km
  Short: 3,5 km
  Middle: 5,3 km
  Long: 6,4 km

  No need to sign up in advance

 2. Tirsdagstræning 10/7 kl. 17 foregår i Rude Skov, med start/mål i den sydlige ende af Hørsholm Kongevej, kortlink www.openstreetmap.org/

  Der er svære baner på 4.2 og 6.1 km, mellemsvær 4.1 km, let 3.2 km. Temaet (mellemsvær/svær) er mellemdistance med korte finstræk og mange posttagninger. Ingen tilmelding, bare mød op.

  Parkering kan evt. ske ud for stadion lidt syd for startstedet.

  Training Tuesday 10/7 at 17 o'clock is in Rude skov, with start/finish in the southernmost part of Hørsholm Kongevej, see the map link. Difficult courses of 6.1/4.2 km, medium difficult 4.1 km, easy 3.2 km. The theme for medium/difficult is "middle distance", which means many short legs with tricky orienteering. You do not have to sign up in advance.

  Parking available at Holte stadion.

 3. Træning den 3. juli kl 17 er i Geelskov og vi mødes på parkeringspladsen på Vangebovej nord skoven (overfor tennisbanerne).

  Temaet er "Follow John" - træning i at finde tilbage efter man har faret vildt. Man løber parvis, men kun hver anden post er vist på hvert kort og du får ikke din makkers kort at se. Første løber løber til post 1 på sit kort, som ikke er vist på løber nr 2s kort, og løberen 2 følger efter og holder øje på hvor de er, på sit kort. Ved post 1, overtager løber 2 ledelsen, og løber til den først post på sit kort, som ikke er vist på løber 1s kort, mens løber 1 følger med og holder øje med, hvor de er på kortet. Og så videre...

  Der er 2 svære baner, 6,0 og 3,9 km, en mellemsvær, 3,6 km og en let 3,9 km. Banerne er kortere end de plejer at være, fordi "Follow John" kan tage tid. Follow John kan løbes på begge svære baner og den mellemsvære.

  Det er fint om I kan danne par par før løbet. Hvis du ikke har en makker, prøver vi at finde ud hvem løber med hvem på dagen. Der bliver et begrænset antal almindelige kort, men der er nok mange gerne vil løbe "Follow John" banerne.

  Training on the 3rd July at 5 pm is in Geelskov and we meet in the parking place on Vangebovej north of the forest - across from the tennis courts.

  The theme is "Follow John", training in recovering after you have become lost. You run in pairs, but only every second control is shown on each runners map, and you don't get to see your partners map. The first runner runs to control 1 on his/her map, which is not shown on runner 2's map. Runner 2 follows and keeps track of where they are on his/her map. At the first control, they change places and runner 2 runs to control 1 on his/her map, which is not shown on runner 1's map. Runner 2 follows and keeps track of where they are on his/her map. And so on ...

  There are two difficult courses, 6.0 and 3.9 km, a middle difficult, 3.6 km and an easy 3.9 km. The courses are shorter than normal because the Follow John exercise can take time. Follow John can be run on both the difficult and the middle difficult course.

  Please try to form pairs before the run. If you don't, we'll try to organise who runs with who on the day. There will be a limited number of ordinary maps, but most people will probably run the "Follow John" courses.

 4. Træning den 26. juni kl 17 er i Jægersborg Hegn med start fra den røde låge på Egebækvej (se foto). Den nærmeste station er Nærum st. Den nærmeste parkeringsplads er over for Rundforbihallen.

  Der vil være 4 baner:
  Let 4,3 km
  Mellemsvær 4,7 km
  Kort svær 5 km
  Lang svær 6,6 km

  Vi ses i skoven.

  Training on the 26th of June at 5 pm is in Jægersborg Hegn. The meeting point is at the red gate on Egebækvej (at the border of the forest). Nearest station is Nærum St. Nearest parking lot is located near Rundforbi Stadion (at the other side of the road).

  There are 4 courses:
  Easy 4,3 km
  Middle difficult 4,7 km
  Short difficult 5 km
  Long difficult 6,6 km

  See you in the forest.

 5. Træning den 19 juni kl 17 er i Bøndernes Hegn med start fra den åbne eng syd øst i skoven (se kort). Indkørsel fra 'Skovbrynet'.

  Der vil være 4 baner:

  Let ca 3.5 km
  Mellemsvær ca. 5 km
  Kort svær ca. 4.5 km
  Lang svær ca. 7 km

  De svære baner vil indeholde stræk hvor man kun har nogle udvalgte signaturer fra kortet, hvis man ønsker det. Den lette og mellemsvære er normal.

  Håber vi ses i skoven.

  English

  Training on the 19th of June at 5 pm is in Bøndernes hegn. See map for start location. Access from 'Skovbrynet'.

  There are 4 courses:

  Easy 3.5 km
  Middle difficult 5 km
  Short difficult 4 km
  Long difficult 7 km

  The difficult courses will have some parts with only some signaturers while the easy and middle difficult courses are on the usual map..

  See you in the forest.

 6. Vi takker for et godt CityOrienteringsløb 2018. Vi håber alle er glade og tilfredse og kommer igen næste år 💪

  De første billeder er klar og resultaterne kan findes på hjemmesiden.

  Resultater: city-o.dk/

  Billeder: www.facebook.com/pg/lyngbyok/photos/

 7. Foto: Mads Godvin Jensen

 8. Tirsdag d. 12. juni er der Cityorienteringsløb fra Kastellet. Lyngby OK er arrangør. Se city-o.dk/

  Tilmelding senest fredag d. 8. juni til O-service eller til oumorienteering.com/competition/CityOrienteringsl%C3%B8b/join

  Der trykkes lidt ekstra kort, så hvis du ikke har nået at tilmelde dig, kan du købe et kort på stævnepladsen.

  Med dette super fine arrangement i det indre København, afholder vi ikke træningsløb tirsdag d. 12. juni.

  Kom og løb orienteringsløb i gaderne i København!

 9. Træning den 5. juni kl. 17 er i Geelskov og starter fra det NV-lige hjørne af Geelspark, lige nord for Frederiksdalsvej - se kortet. Der er god parkeringsmuligheder i nærheden.

  Der er 4 baner; lang svær 8,1 km, kort svær 4,8 km. mellemsvær 5,2 km og let 3,8 km. Der er en ekstra øvelse på begge svære og den mellemsvær bane i læsning af post-definitioner. Den lette bane er helt normal.

  Håber den godt vejr forsætter og at vi ses i skoven.

  English

  Training on the 5th og June at 5 pm is in Geelskov and starts from the NW-ern corner of Geelspark, just north of Frederiksdalsvej - see the attached map. There are good possibilities for parking in the area.

  There are 4 courses; a long difficult, 8.1 km, a short difficult, 4.8 km, a middle difficult, 5.2 km and an easy, 3.8 km. The is an extra exercise in reading control definitions on both difficult and the middle difficult course. The easy course is normal.

  Lets hope the good weather continues and that we will see you in the forest.

 10. Træningen i går bød blandt andet på en kort sprintbane på Charlottenlund Fort. Her er kortet til de nysgerrige og dem der vil analysere deres vejvalg.

  Næste gang skal vi være mere skarpe på ikke at løbe på voldene ;-)

Se vores Facebook-side for flere opslag.