Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: Vintercup 21. januar 2017

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Klubtræningen 28/3 kl. 17 foregår i Geel skov, med start/mål fra toppen af Geels bakke, www.openstreetmap.org/

  De svære baner byder på teknik-nørderi i form af linjeorientering (3.5 eller 5.2 km) hvor man skal følge en linje på kortet, og finde et antal poster på linjen. Posterne er ikke vist på kortet. Udover linjeorienteringen er der almindelige lette og mellemsvære baner på henholdsvis 2.9 og 4.2 km.

  Club training 28/3 at 17 o'clock is in Geel skov, with start/finish at the top of Geels bakke, www.openstreetmap.org/

  The difficult courses constitute a technical challenge in the form of "line orienteering" (3.5 or 5.2 km), where you follow a line on the map to find controls on the line which are not shown on the map. In addition there will be ordinary easy and medium difficult courses of 2.9 and 4.2 km respectively.

 2. Træningen d. 21. marts 2017 kl. 17 er i den nordlige del af Rude Skov. Start og slut er ved lejr/bålplads beliggende små 100 meter fra parkering (findvej.dk/55.84605,12.48202) - se vedhæftede kortudsnit.

  Der bliver 4 baner: Lang-svær 6,9 km, kort-svær 5,1 km, mellemsvær 4,7 km, og let 2.9 km

  English

  Training on March 21st 2017 is in the northern part of Rude Skov and starts and ends at the camp/fireplace approx 100 meter from the parking lot (findvej.dk/55.84605,12.48202) - see attached map.

  There will be 4 courses: long difficult 6.9 km, short difficult 5.1 km, middle difficult 4.7 km and easy 2.9 km.

 3. Træning tirsdag den 14. marts er i Bøndernes Hegn og starter kl. 17 fra parkeringspladsen ved 55.76683, 12.43211 nær Skovbrunet station .

  Der er 4 baner; lang svær 6,2 km, kort svær 4,4 km, mellemsvær 4,8 km og let 3,1 km. Idet det stadig bliver tidligt mørkt, er der fælles start for de svære og mellemsvær baner som er tegnet som stjerneløb med en stjernepost og flere sløjfer. Det betyder at banerne kan løbes som en konkurrence (som i VinterCup) og vinderen er "først til mål". Kom derfor senest kl. 17 så vi kan starte så tidligt som muligt efter kl. 17. Den lette bane kan startes når man ønsker det.

  English

  Training on Tuesday March 14th is in Bøndernes Hegn and starts at 5 pm from the parking place at 55.76683, 12.43211 near Skovbrunet Station.

  There are 4 courses; long difficult, 6.2 km, short difficult, 4.4 km, middle difficult, 4.8 km and easy 3.1 km. Because it still gets dark early, the difficult and middle difficult courses start at the same time and are "star-courses" with a star-control and several loops. This means that these courses can be run as a competition (as in the Winter Cup), with the winner the first at the finish. Please therefore come no later than 5 pm so we can start as soon as possible after 5 pm. The easy course can be started when you like.

  Vis ses i skoven/See you in the woods

 4. Har du lyst til at lære mere om orienteringsløb? Så er seniortræningsmiljøet måske noget for dig? Senior i denne forbindelse betyder over 21 år.

  Læs mere på www.facebook.com/groups/436433486545680/

  Der er træning onsdag kl 18. Facebook gruppen er en lukket gruppe, men du skal nok blive lukket ind.

  do-f.dk/images/cache/0284c4a5d920cab9af28fa9562cade99_w740.jpg

 5. Årets første tirsdagstræning bliver i Ravneholm skov med start for enden af Kulsviervej, www.openstreetmap.org/

  Da det stadig bliver tidligt mørkt er temaet på den svære bane fællesstart med "stafet-gaflinger" (Farsta) og kortskift undervejs. Distancen er 4.6 km i alt. Samlet instruktion kl. 17, start ca. 17.05. Da der skal printes to kort pr. deltager vil banelæggeren gerne have forhåndstilmelding til jlag@fotonik.dtu.dk, senest mandag middag, fra dem som vil løbe svær bane.

  Der bliver også en almindelig (ikke fællesstart) mellemsvær bane på 3.4 km og en let på 2.5 km, tilmelding til disse behøves ikke.

  The first Tuesday training in 2017 will be in Ravneholm, starting at the end of Kulsviervej www.openstreetmap.org/

  Since darkness still falls early, the difficult course will be a mass start with "relay-forkings" (Farsta) and map change along the way. Total distance is 4.6 km. Instructions at 17 o'clock, mass start around 17.05. Since two maps per participant are needed, please register to jlag@fotonik.dtu.dk, Monday noon at the latest.

  There will also be ordinary courses (no mass start) of easy (2.5 km) and medium (3.4 km) difficulty, no need to sign up for those.

 6. Nu er det tid til 'sommertræning' - dvs vi skifter fra søndagsløb til træningsløb tirsdage kl. 17.

  Næste træningsløb er derfor d. 7. marts med start kl. 17. Der kommer flere detaljer her på siden inden længe.

 7. Lyngby Ok afholder træningsløb en gang om ugen. Løbene afholdes i skovene lige nord for København.

  Har du ikke prøvet orienteringsløb tidligere, får du instruktion af en erfaren orienteringsløber.

  I vinterperioden (november - februar) løber vi søndage kl. 11, og når dagene længes i begyndelsen af marts, flytter vi løbene til tirsdag kl. 17.

  Alle er velkomne til at komme og prøve orienteringsløb. Det er gratis at deltage.

 8. Træningen på søndag d. 26. februar kl. 11 starter fra Troldehøj.
  Dagens træning har fokus på forsimpling, dvs hvor få kortdetaljer er nødvendige at lægge mærke til for at kunne finde posterne.

  Træningen kommer til at foregå ved, at der er lavet 4 loops (se distancer nedenfor), som alle starter og slutter på Troldehøj. I får ikke et kort i hånden - det skal I selv tegne...

  Har man ikke helt mod på at kaste sig ud i at løbe efter egen tegning, så er det også muligt at løbe et eller flere loops med et kort med indtegnede baner. Endelig kan man også komme til at løbe en mellemsvær bane på 5 km. Skulle der være ønske om det vil der blive lavet en let bane på ca. 3 km.

  Tilmelding med info om ønsket bane sendes til mariesofiemoller@gmail.com senest fredag kl. 16.

  I skal angive om I vil deltage i forsimplingsøvelsen eller løbe på fortrykte kort. Vælger I at deltage I forsimplingsøvelsen, så kan I bare på dagen beslutte hvor mange loops I vil løbe. Vælger I at løbe efter fortrykte baner, skal I vælge en eller flere af følgende mellemsvære baner:
  Fuld bane (5 km)
  Loop 1 (2 km)
  Loop 2 (2.4 km)
  Loop 3 (2.4 km)
  Loop 4 (1.6 km)
  Endelig var der mulighed for en let bane.

  HUSK: at der er generalforsamling efter træningen.
  __________________.

  Briefly, in English:

  The training on Sunday 26th of February will start from Troldehøj at 11.00.

  The focus will be on making it simple, i.e. how few map details do we need to find the check points. I have made 4 loops, which all starts and ends at Troldehøj. You will not get a map - you will have to draw it yourself!

  If you prefer to do a regular orientering run, then you can run one
  or more of the loops following a printed map, there will also be a 5 km intermediate difficult course.

  Sign up by sending an e-mail to mariesofiemoller@gmail.com on Friday at 16.00 the latest with info about which course you'd like to run:

  If you want to participate in the "making it simple", then you just sign up for that, and then you can decide on the day how many loops you want to run.

  If you would like to follow a pre-printed map with intermediate difficult course(s) then you have to decide which of the following you would like:
  Full course (5 km)
  Loop 1 (2 km)
  Loop 2 (2.4 km)
  Loop 3 (2.4 km)
  Loop 4 (1.6 km
  Finally, there will be an easy course, I any one prefers that.

 9. Træning søndag den 19. februar kl. 11 er i Rude Skov med udgangspunkt fra parkeringspladsen ved Holtehallen i skovens sydlige ende.

  Temaet for træningen er læsning af højdekurver og træning af kompaskurs og derfor er de svære baner på kort uden stier. Der er en kort svær bane på 4,2km og en lang på 6,4km. Desuden er der en mellemsvær bane på 4km og en let bane på 3km på almindelige kort.

  Tilmelding med info om ønsket bane sendes til katrinevangsgaard@hormail.com senest fredag eftermiddag.

  Training on Sunday February 19th at 11 o'clock is taking place in Rude Skov with starting point at the parking lot at Holtehallen in the Southern end of the forest.

  The theme of the training is interpretation of contours and using compas bearings. The difficult courses are therefore on maps without paths. There will also be an intermediate difficult course of 4km on a normal map as well as an easy course of 3km.

  Sign up by sending me an e-mail to katrinevangsgaard@hotmail.com at the latest on Friday with info about which course you'd like to run

 10. Hej Lyngby OK'ere (english below),

  Klubtræningen søndag 12/2 kl. 11 foregår i Ermelunden, med mødested på den sydlige højre parkeringsplads, www.openstreetmap.org/search%2C%2012.536055#map=19/55.76819/12.53614

  To svære baner på 7.7 km og 5.7 km samt en mellemsvær på 4.5 km, men bare rolig hvis du savner en let, der er aldrig langt til en sti i Ermelunden, så der skal nok være noget for alle. Kortet er lækkert og det er en rigtig hyggelig vinterskov at løbe i sådan en søndag, så kom frisk.
  Tilmelding med angivelse af ønsket bane til lasse.hoegstedt@gmail.com senest lørdag kl. 12 (herefter printes der kort).

  Club training Sunday 12/2 at 11 o'clock is in Ermelunden, with meeting point at the right southern parking lot, www.openstreetmap.org/search%2C%2012.536055#map=19/55.76819/12.53614

  There will be two difficult courses at 7.7 km and 5.7 km and an intermediate course at 4.5 km, but don't worry if you miss an easy course, there is never far to a path in Ermelunden. The map is nice and Ermelunden beautiful at winter time, so come and join!
  Sign up, indicating which course you want to run, by reply to Lasse.hoegstedt@gmail.com befrie Saturday 12 o'clock at the latest (after which maps are printed).

  Bedste hilsner/Best regards
  - Lasse Høgstedt

Se vores Facebook-side for flere opslag.