Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: Untitled Album

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Søndag den 18. november kl. 11 fortsætter vi sidste uges tema: temposkift og indgangspunkter. Banerne begynder i Troldehøj, vores klubhus, Kulsviervej 89, 2800 Kgs. Lyngby.

  De lange baner går på tværs mellem skov og byområde, og man løber både i Geels Skov og Ravneholm. På de korteste baner når man kun til Ravneholm. Der vil være svære baner på 3,1 km, 4,5 km og 6,1 km, en mellemsvær på 4,3 km og en let bane på 3 km.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig - bare mød op! Hvis du ikke har prøvet orienteringsløb før, så kan du få en hurtig instruktion, inden du går i skoven (og du kan låne et kompas).

  ---------

  Sunday November 18th at 11 we continue the small series of training with a common theme, which is speed adjustment and attack points. This week, the courses will begin at Troldehøj (Kulsviervej 89, 2800 Kgs. Lyngby). The long courses will go across forest and urban areas, and you run in both Geels Skov and Ravneholm. The shortest courses will only reach Ravneholm.

  The difficult courses are 3,1, 4,5 and 6,1 kilometres long. The medium course is 4,3 km and the easy one is just 3 km and should be easy to run for newcomers as well. If you haven't tried orienteering before, just show up, and we will give you a short introduction before you go into the woods (you can borrow a compass).

  You don't need to sign up - just come to Troldehøj on Sunday!

 2. Vi går nu over til vintertræning - dvs. søndage, med start kl. 11.

  Vi fejrer 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig med klubtræning i Bøndernes Hegn, ved bålstedet inde i skoven, www.openstreetmap.org/

  I denne uge og de to følgende vil vi lave en lille serie af træninger med et fælles tema som er temposkift og indgangspunkter. På søndag d. 11. november vil der være et antal korte sløjfer, i alt ca. 7 km svær og 5 km mellemsvær (hvis du vil løbe længere er du jo alligevel oppe til Jættemilen - ikke?). Meningen er at man før hver sløjfe tænker vejvalgene igennem og overvejer hvor hurtigt der kan løbes på forskellige dele af strækket og hvor angrebspunkterne er. Evt. kan det tegnes ind på kortet. Efter sløjfen kan man så evaluere og prøve en ny. Der gives fælles instruktion ca. kl. 11, så fortvivl ikke hvis ovenstående er sort snak for dig! For de helt nye bliver der en alm. let bane på knap 3 km.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig - bare mød op!

  ____

  Please note that training in the winther period is on Sundays, start at 11 AM!

  We celebrate the centenniary of the WW1 armistice by club training in Bøndernes Hegn, at the campsite inside the forest, www.openstreetmap.org/

  This week and the two following weeks, we will do a small series of trainings with a common theme, which is speed adjustment and attack points. This week the courses will be short loops, in total about 7 km difficult and 5 km medium (if you want to run longer we recommend the race 'Jættemilen' in Store Dyrehave on the same day). The idea is to think through the route choices before each loop, considering how fast you can run on various parts of each leg, and where the attack points are. After completion of a loop you can evaulate your considerations, and try a new one. There will be an introduction around 11 AM so don't despair if this sounds incomprehensible to you. For newcomers there will be an ordinary easy course, slightly less than 3 km.

  You don't need to sign up in advance - just be there on Sunday!

 3. Klubtræningen tirsdag 30/10 kl. 17 foregår fra klubhuset

  Da vi nu går på vintertid kommer det til at være mørkt fra omkring kl. 17, og træningen bliver dermed nattræning. Klubben har et antal pandelamper som man kan låne, men hvis I selv har en pandelampe som er egnet til natorientering (ikke cykel- eller lejr-lampe) må I gerne tage den med. For de som ikke har prøvet natløb før bliver der introduktion til pandelamper og natløbs-teknik ca. kl. 17. Som sædvanlig bliver der baner i forskellige længder og sværhedsgrader, så uanset dit niveau er det en glimrende anledning til at prøve natorientering.

  Efter løbet er der fællesspisning på Troldehøj. Hvis du Vil deltage skal du maile til jlag@fotonik.dtu.dk senest *mandag* kl. 16. Tilmelding til selve træningen er ikke nødvendig.

  Club training Tuesday 30/10 at 17 o'clock starts from our club house at Troldehøj, www.openstreetmap.org/

  Since we will go to winter time this weekend, it will be dark around 17, and so it will be a night training. The club has a number of headlamps to borrow, but if you have your own, suitable for night-O, please bring it. Lamps for traffic or camp use don't count! For those not familiar with night-O there will be an introduction to lamps and technique around 17 o'clock. As usual there will be courses of different lengths and difficulties, so regardless of your level this is a good opportunity to try out night-O.

  After the training, there will be a club-sponsored dinner at Troldehøj. If you want to participate in the dinner, please sign up by mail to jlag@fotonik.dtu.dk *Monday* 16 o'clock at the latest. If you only want to run, and not eat, you don't need to register.

 4. Træning tirsdag den 23. Oktober kl. 17 er i Rudeskov med start fra parkeringspladsen ved Femsølyng - www.openstreetmap.org/

  Der er 3 svære baner, 8,4; 5,8 og 3,9 km, en mellemsvær, 4,0 km og en let 3,6 km. De svære baner er alle tegnet på kort uden stier. Der vil være et (meget) begrænset antal af de svære baner på kort med stier, så hvis du vil være sikker på at få en, sende en e-mail til geusjac@yahoo.co.uk. Mellemsvære og lette baner er på kort med stier.

  Det bliver tidligt mørkt på tirsdag, så prøv at komme så tidlig som muligt. Start er bemandet fra kl. 16:30. Hvis du ikke kan komme tidligt, være sød at løbe en bane som sikrer at du er tilbage igen aller senest kl. 18:15.

  English

  Training on Tuesday October 23rd at 5 pm starts at the parking place at Femsølyng - www.openstreetmap.org/

  There are 3 difficult courses, 8.4, 5.8 and 3.9 km, a middle difficult 4.0 km and an easy 3.6 km. The difficult courses are all on maps without paths. There will be a (very) limited number of the difficult courses on maps with paths, but if you want to be sure of getting one, send an e-mail to geusjac@yahoo.co.uk.

  It will be dark early on Tuesday, so please try to come as early as possible. Jim will be at the start by 16:30. If you cannot come early, please run a course that ensures that you have returned to the start by 18:15 at the latest.

 5. Træning på tirsdag den 16. oktober kl. 17 er i Geelskov med start på stien lige øst for Geelskov parken - se kort. Der er bil parkering omkring teknikerbyen.

  Der er 4 baner, 2 svære 5,1 og 3,5 km, en mellemsvær 3,2 km og en let 3,5 km. Den lette bane er en normal let bane.

  Temaet på mellemsvær og svære baner er træning i at huske de vigtige navigationselementer på strækningerne.

  Derfor er mellemsvær og svære baner kortere end normalt. Du får ikke et kort i hånden, men kigger på et lille kort ved starten som viser strækningen til post 1. Du løber strækningen uden kort. Ved post 1 ser du kortet som viser vejen til post 2 osv.

  Dem som ønsker at løbe "normale" baner kan bestille et kort fra Jim (geusjac@yahoo.co.uk) senest søndag aften. Husk at fortælle mig hvilken bane du ønsker. Ellers løber du "huske" banerne.

  English

  Training on Tuesday October 16th at 5 pm is in Geelskov, starting on the path a little east of Geelskovparken - see attached map. You can park a car at Teknikerbyen.

  There are 4 courses, 2 difficult, 5.1 and 3.5 km, a middle difficult, 3.2 km and an easy, 3.5 km. The easy course is a normal course. The theme for the middle difficult and difficult courses is training in remembering navigation features between the posts. For this reason the middle difficult and difficult runs are shorter than normal. You don't get a map in your hand, but look at a little map at the the start that shows the way to post 1. You run to post 1 without a map. A map at post 1 shows the way to post 2, and so on.

  I am willing to print maps for those who want to run with a map, but you have to order on from Jim (geusjac@yahoo.co.uk) by Sunday evening at the latest. Tell me which course you want. Otherwise you have to run the "memory" runs.

  Vi ses i skoven på tirsdag.

 6. Klubtræningen på tirsdag d. 9. oktober foregår kl. 17 i Søllerød Kirkeskov med start fra vandtårnet lidt inde i skoven, se link: goo.gl/maps/er28kim2HpJ2 (parkering tæt på ved Søllerødvej).

  Der vil være forskellige sløjfer, så man selv kan bestemme, hvor langt man vil løbe:

  Sløjfe 1 (let): 2,2 km

  Sløjfe 2 (svær): 2,6 km

  Sløjfe 3 (medium): 2,2 km

  Sløjfe 4 (medium): 1,9 km

  Sløjfe 5 (medium): 1,7 km

  ----
  Club training Tuesday October 9th is at 17 o'clock in Søllerød Kirkeskov, by the water tower - see link: goo.gl/maps/er28kim2HpJ2 (there is a parking lot nearby at Søllerødvej)

  There will be five different loops:

  Loop 1 (easy): 2,2 km

  Loop 2 (difficult): 2,6 km

  Loop 3 (medium): 2,2 km

  Loop 4 (medium): 1,9 km

  Loop 5 (medium): 1,7 km

  See you Tuesday!

 7. Klubtræningen på tirsdag 2 oktober, foregår kl. 17 med start i gården fra kollegiet på Tagensvej 15 København N.

  Porten vil være åben.

  Der er følgende baner:

  Lang Svær på ~8 km
  Kort Svær på ~4,5 km
  Mellem Svær på ~4 km
  Let bane på ~3,5 km

  Club training Tuesday October 2nd is at 17 o'clock at Tagensvej 15, Copenhagen N - in the yard.

  There are the following tracks:

  Long Hard ~8 km
  Short Hard ~4,5 km
  Medium Difficult ~4 km
  Easy ~3.5 km

 8. Klubtræningen på tirsdag 25 September, foregår kl. 17 i Rude Skov, sydlige del, med mødested lige efter Rudegård stadion på højre side af Hørsholm Kongevej, www.google.dk/maps/place/55%C2%B049'37.1%22N+12%C2%B028'04.9%22E/@55.826972,12.4664727,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.8269716!4d12.4680178

  Der er en lille parkeringsplads ved skovindgangen ved mødestedet og flere parkeringspladser ved Rudegård Stadion.

  Der er traditionelle baner:
  Lang Svær på 8,2 km
  Kort Svær på 4,1 km
  Mellem Svær på 4,3 km
  Let bane på 3,2 km

  Club training next Tuesday (September 25th) is at 17 o'clock in Rude Skov, southern part, meeting point on the right side of Hørsholm Kongevej after Rudegård stadium,
  www.google.dk/maps/place/55%C2%B049'37.1%22N+12%C2%B028'04.9%22E/@55.826972,12.4664727,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.8269716!4d12.4680178
  There is a small parking lot at the entrance to the forest by the meeting point.

  There are traditional tracks:
  Long Hard @ 8,2 km
  Short Hard @ 4,1 km
  Medium Difficult @ 4,3 km
  Easy @ 3,2 km

 9. Klubtræning tirsdag 18/9 kl. 17 foregår i Ll. Hareskov, med mødested/start/mål bagved "Bakkehuset",
  www.openstreetmap.org/
  Der er P-plads lige på den anden side af vejen, og knap en kilometer til Hareskov Station.

  Da vi har divisionsmatch den følgende søndag (husk tilmelding senest fredag aften d. 14. september!) bliver det 'almindelige' baner, med et baneudvalg der ca. svarer til en divisionsmatch - dog uden begynderbanen. Kom og løb 'din' bane og se hvordan det går!

  Club training Tuesday 18 September at 17 o'clock takes place in Ll. Hareskov, with meeting point/start/finish behind "Bakkehuset"

  There is a parking lot on the other side of the road, and less than one kilometer to Hareskov Station.

  Since we have a match in the division tournament the following Sunday (remember to sign up Friday 14. September at the latest), we will run 'ordinary' courses, whose length correspond to division match courses. So come and run 'your' course, and see how it goes!

 10. Tirsdag den 11. September foregår træningen i Nørreskoven, med start fra Furesøbadet kl. 17.00 som normalt.

  Der vil som sædvanlig være en let bane (~3 km), en mellemsvær (~4.5 km) og svære baner (hhv. ~4.5 og ~6km)
  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

  On Tuesday the 11th of September the practice takes places in Nørreskoven, starting from Furesøbadet at 5pm as usual.

  There will be an easy course (~3 km), a medium (~4.5 km) and difficult courses (respec. ~4.5 og ~6 km).
  Preregistration is not needed.

  Vel mødt!

Se vores Facebook-side for flere opslag.