Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: Untitled Album

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Træning tirsdag den 23. Oktober kl. 17 er i Rudeskov med start fra parkeringspladsen ved Femsølyng - www.openstreetmap.org/

  Der er 3 svære baner, 8,4; 5,8 og 3,9 km, en mellemsvær, 4,0 km og en let 3,6 km. De svære baner er alle tegnet på kort uden stier. Der vil være et (meget) begrænset antal af de svære baner på kort med stier, så hvis du vil være sikker på at få en, sende en e-mail til geusjac@yahoo.co.uk. Mellemsvære og lette baner er på kort med stier.

  Det bliver tidligt mørkt på tirsdag, så prøv at komme så tidlig som muligt. Start er bemandet fra kl. 16:30. Hvis du ikke kan komme tidligt, være sød at løbe en bane som sikrer at du er tilbage igen aller senest kl. 18:15.

  English

  Training on Tuesday October 23rd at 5 pm starts at the parking place at Femsølyng - www.openstreetmap.org/

  There are 3 difficult courses, 8.4, 5.8 and 3.9 km, a middle difficult 4.0 km and an easy 3.6 km. The difficult courses are all on maps without paths. There will be a (very) limited number of the difficult courses on maps with paths, but if you want to be sure of getting one, send an e-mail to geusjac@yahoo.co.uk.

  It will be dark early on Tuesday, so please try to come as early as possible. Jim will be at the start by 16:30. If you cannot come early, please run a course that ensures that you have returned to the start by 18:15 at the latest.

 2. Træning på tirsdag den 16. oktober kl. 17 er i Geelskov med start på stien lige øst for Geelskov parken - se kort. Der er bil parkering omkring teknikerbyen.

  Der er 4 baner, 2 svære 5,1 og 3,5 km, en mellemsvær 3,2 km og en let 3,5 km. Den lette bane er en normal let bane.

  Temaet på mellemsvær og svære baner er træning i at huske de vigtige navigationselementer på strækningerne.

  Derfor er mellemsvær og svære baner kortere end normalt. Du får ikke et kort i hånden, men kigger på et lille kort ved starten som viser strækningen til post 1. Du løber strækningen uden kort. Ved post 1 ser du kortet som viser vejen til post 2 osv.

  Dem som ønsker at løbe "normale" baner kan bestille et kort fra Jim (geusjac@yahoo.co.uk) senest søndag aften. Husk at fortælle mig hvilken bane du ønsker. Ellers løber du "huske" banerne.

  English

  Training on Tuesday October 16th at 5 pm is in Geelskov, starting on the path a little east of Geelskovparken - see attached map. You can park a car at Teknikerbyen.

  There are 4 courses, 2 difficult, 5.1 and 3.5 km, a middle difficult, 3.2 km and an easy, 3.5 km. The easy course is a normal course. The theme for the middle difficult and difficult courses is training in remembering navigation features between the posts. For this reason the middle difficult and difficult runs are shorter than normal. You don't get a map in your hand, but look at a little map at the the start that shows the way to post 1. You run to post 1 without a map. A map at post 1 shows the way to post 2, and so on.

  I am willing to print maps for those who want to run with a map, but you have to order on from Jim (geusjac@yahoo.co.uk) by Sunday evening at the latest. Tell me which course you want. Otherwise you have to run the "memory" runs.

  Vi ses i skoven på tirsdag.

 3. Klubtræningen på tirsdag d. 9. oktober foregår kl. 17 i Søllerød Kirkeskov med start fra vandtårnet lidt inde i skoven, se link: goo.gl/maps/er28kim2HpJ2 (parkering tæt på ved Søllerødvej).

  Der vil være forskellige sløjfer, så man selv kan bestemme, hvor langt man vil løbe:

  Sløjfe 1 (let): 2,2 km

  Sløjfe 2 (svær): 2,6 km

  Sløjfe 3 (medium): 2,2 km

  Sløjfe 4 (medium): 1,9 km

  Sløjfe 5 (medium): 1,7 km

  ----
  Club training Tuesday October 9th is at 17 o'clock in Søllerød Kirkeskov, by the water tower - see link: goo.gl/maps/er28kim2HpJ2 (there is a parking lot nearby at Søllerødvej)

  There will be five different loops:

  Loop 1 (easy): 2,2 km

  Loop 2 (difficult): 2,6 km

  Loop 3 (medium): 2,2 km

  Loop 4 (medium): 1,9 km

  Loop 5 (medium): 1,7 km

  See you Tuesday!

 4. Klubtræningen på tirsdag 2 oktober, foregår kl. 17 med start i gården fra kollegiet på Tagensvej 15 København N.

  Porten vil være åben.

  Der er følgende baner:

  Lang Svær på ~8 km
  Kort Svær på ~4,5 km
  Mellem Svær på ~4 km
  Let bane på ~3,5 km

  Club training Tuesday October 2nd is at 17 o'clock at Tagensvej 15, Copenhagen N - in the yard.

  There are the following tracks:

  Long Hard ~8 km
  Short Hard ~4,5 km
  Medium Difficult ~4 km
  Easy ~3.5 km

 5. Klubtræningen på tirsdag 25 September, foregår kl. 17 i Rude Skov, sydlige del, med mødested lige efter Rudegård stadion på højre side af Hørsholm Kongevej, www.google.dk/maps/place/55%C2%B049'37.1%22N+12%C2%B028'04.9%22E/@55.826972,12.4664727,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.8269716!4d12.4680178

  Der er en lille parkeringsplads ved skovindgangen ved mødestedet og flere parkeringspladser ved Rudegård Stadion.

  Der er traditionelle baner:
  Lang Svær på 8,2 km
  Kort Svær på 4,1 km
  Mellem Svær på 4,3 km
  Let bane på 3,2 km

  Club training next Tuesday (September 25th) is at 17 o'clock in Rude Skov, southern part, meeting point on the right side of Hørsholm Kongevej after Rudegård stadium,
  www.google.dk/maps/place/55%C2%B049'37.1%22N+12%C2%B028'04.9%22E/@55.826972,12.4664727,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.8269716!4d12.4680178
  There is a small parking lot at the entrance to the forest by the meeting point.

  There are traditional tracks:
  Long Hard @ 8,2 km
  Short Hard @ 4,1 km
  Medium Difficult @ 4,3 km
  Easy @ 3,2 km

 6. Klubtræning tirsdag 18/9 kl. 17 foregår i Ll. Hareskov, med mødested/start/mål bagved "Bakkehuset",
  www.openstreetmap.org/
  Der er P-plads lige på den anden side af vejen, og knap en kilometer til Hareskov Station.

  Da vi har divisionsmatch den følgende søndag (husk tilmelding senest fredag aften d. 14. september!) bliver det 'almindelige' baner, med et baneudvalg der ca. svarer til en divisionsmatch - dog uden begynderbanen. Kom og løb 'din' bane og se hvordan det går!

  Club training Tuesday 18 September at 17 o'clock takes place in Ll. Hareskov, with meeting point/start/finish behind "Bakkehuset"

  There is a parking lot on the other side of the road, and less than one kilometer to Hareskov Station.

  Since we have a match in the division tournament the following Sunday (remember to sign up Friday 14. September at the latest), we will run 'ordinary' courses, whose length correspond to division match courses. So come and run 'your' course, and see how it goes!

 7. Tirsdag den 11. September foregår træningen i Nørreskoven, med start fra Furesøbadet kl. 17.00 som normalt.

  Der vil som sædvanlig være en let bane (~3 km), en mellemsvær (~4.5 km) og svære baner (hhv. ~4.5 og ~6km)
  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

  On Tuesday the 11th of September the practice takes places in Nørreskoven, starting from Furesøbadet at 5pm as usual.

  There will be an easy course (~3 km), a medium (~4.5 km) and difficult courses (respec. ~4.5 og ~6 km).
  Preregistration is not needed.

  Vel mødt!

 8. Træning tirsdag 4/9 kl. 17 bliver i Ravneholm skov med start fra enden af Kulsviervej: www.openstreetmap.org/

  Der bliver som sædvanlig lette, mellemsvære og svære baner. Temaet på de svære baner er kurveorientering på kort uden stier. De længste baner kommer også en tur rundt på de faste poster i Geel Skov.

  Forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

  Club training Tuesday 4/9 at 17 o'clock will be in Ravneholm with start from the end of Kulsviervej (see map link above).

  As usual there will be easy, medium, and difficult courses. The theme for the difficult courses is contour navigation using maps with the paths removed. The longest courses will also use some of the permanent controls in Geel Skov.

  Preregistration is not needed - just come along!

 9. Træning på tirsdag den 28. august er i Bøndernes Hegn og starter kl. 17 fra den åbne plads i skoven med indkørsel fra 'Skovbrynet 55, Bagsværd'. Se kort nedenfor.
  Hvis du læser dette på LyngbyOk.dk kan du se kortet her www.facebook.com/lyngbyok/

  Banerne ar tegnet af Leif Pedersen, FSK

  Der bliver følgende baner:
  - en let bane på 2,7 km og
  - en mellemsvær på 3,9 km

  De svære baner bliver afviklet i sløjfer á 2 km og der er frit valg af sløjferne:

  - en med få poster og lang stræk
  - en med mange poster og korte stræk
  - en med 'normalt' antal poster
  - en med kort uden stier.

  English

  Training in Tuesday August 28th is in Bøndernes Hegn and starts at 5 pm from the open area with access from nr 5 Skovbrynet in Bagsværd. See the map.

  The courses have been designed by Leif Pedersen, FSK

  The following courses are available:
  - an easy of 2.7 km and
  - a middle difficult of 3.9 km.

  The difficult courses will be on loops of 2 km each and you can choose which combination you like:

  - one with a few controls and long stretches
  - one with many controls and short stretches
  - one with a "normal" number of controls
  - one on a map with no paths.

  Vi ses i skoven.

 10. Træningen på tirsdag d. 21. august kl. 17 foregår i Geelskov med start i den sydlige ende på østsiden af Kongevejen ved Geelsskovvej:

  Temaet er at løbe i diamanter, hvor man kommer tilbage til den samme post flere gange, så det drejer sig om at holde godt styr på hvilken post og hvilket stræk man skal ud på som det næste.

  Der er følgende baner at vælge i mellem:

  Lang svær: 7.1 km
  Kort svær: 4.7 km
  Mellemsvær: 4.0 km
  Let: 2.8 km

  English:

  The training on Tuesday 21. August at 5 pm is taking place in Geelskov with starting point at the edge of the forest in the southern end on the east side of Kongevejen (see map above).

  The theme is courses with diamonds where you return to the same post multiple times, so the challenge is to keep track of which post is next.

  There are the following courses to choose from:

  Long difficult: 7.1 km
  Short difficult: 4.7 km
  Intermediate: 4.0 km
  Easy: 2.8 km

  Vi ses i skoven :)

Se vores Facebook-side for flere opslag.