Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: CityOrienteringsløb 2017

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Klubtræningen søndag 26/11 kl. 11 foregår i Ravneholm skov, med mødested i klubhuset på Troldehøj www.openstreetmap.org/ og start/mål ved nordenden af Kulsviervej (ca. 800 m fra klubhuset).

  Træningen er tilrettelagt af Karl Aage Hald fra FSK, som er en særdeles rutineret O-løber og banelægger. Emnet for træningen er kurver, og man kan evt. forberede sig ved at se et par afsnit af Karl Aages web-kursus på FSK's hjemmeside:

  Hvordan er det nu med kurver, hvad er op og ned og hvad ækvidistance? fsk-orientering.dk/sider/traning/o-kursus/kurver.php.

  Hvordan er det med vejvalg i bakket terræn? fsk-orientering.dk/sider/traning/o-kursus/vejvalg.html.

  Hvordan er det med postbeskrivelser i det brune plan? www.fsk-orientering.dk/sider/traning/2004_postbeskrivelser_fuld_farve.pdf

  Baneudvalget er: Svær 6.1/4.1 km, mellemsvær 4.2 km, let 2.9 km. Tilmeld til jlag@fotonik.dtu.dk med angivelse af ønsket bane senest lørdag kl. 12 hvorefter der printes kort.

  VIGTIGT: Bestyrelsen vil gerne benytte træningen til at afholde en lille rengørings- og oprydningsdag i klublokalerne, og vi håber at nogle af vore medlemmer er friske på at blive hængende en times tid eller så og give en hånd med. Jo flere hænder vi er, jo hurtigere går det :-) Når vi er færdige byder klubben på lidt frokostpizza.

  Club training Sunday 26/11 at 11 o'clock takes place in Ravneholm Skov with meeting point at the club house on 'Troldehøj' www.openstreetmap.org/ and start/finish at the north end of Kulsviervej, around 800 m from the club house.

  The training is organized by Karl Aage Hald from our neighbouring club FSK, who is a very experienced runner and course setter. The theme is to undestand contours, contour-related control descriptions, and route choices in hilly terrain. There are difficult courses of 6.1/4.1 km, medium difficult 4.2 km, easy 2.9 km. Sign up to jlag@fotonik.dtu.dk, indicating which course you want to run before Saturday at 12, after which maps are printed.

  IMPORTANT: We would like to do a bit of cleaning in the club house in connection with the training, and we hope that some of our members can spare an extra hour or so to give a hand. The more the merrier (and faster).. When we are done, the club will sponsor a pizza-lunch.

 2. Klubtræning søndag 19/11 bliver i Geelskov med mødested ved Virumhallen, ude foran indgangen eller måske indenfor i dårligt vejr. Banerne starter og slutter fra S-enden af Geel skov, ca. 1/2 km væk. Det bliver almindelige baner med masser af vejvalg, krat og kurver, men også hurtige stræk i lækker åben skov.

  Kort med mødested: www.openstreetmap.org/

  Baneudvalget er: Svær 8.9/6.5/4.3 km, mellemsvær 6.7/4.1 km, let 3.7 km.

  Tilmeld til jlag@fotonik.dtu.dk med angivelse af ønsket bane senest lørdag kl. 12, hvorefter der printes kort.

  Club training Sunday 19/11 will be in Geelskov with meeting point at Virumhallen, outside the entrance or maybe inside in the case of bad weather. The courses start and finish in the S-end of the forest, about 1/2 km away. It will be ordinary courses with lots of route choice, vegetation and curves, but also fast running in open forest.

  Map with meeting point: www.openstreetmap.org/

  The choice of courses is: Difficult 8.9/6.5/4.3 km, medium 6.7/4.1 km, easy 3.7 km.

  Sign up to jlag@fotonik.dtu.dk, indicating which course you want to run, at the latest Saturday noon at 12 o'clock, after which maps are printed.

 3. Orienteringstræningen søndag d. 12. november kl. 11 foregår i Rude skov og starter fra Holte hallerne (findvej.dk/55.82554,12.46221).

  Der vil være 4 forskellige baner: kort svær (4.9 km), lang svær (6.3 km), en mellemsvær (4.6 km) og en let bane (3 km).

  Deltagelse i træningen kræver tilmelding til Marie (mariesofiemoller@gmail.com) med angivelse af ønsket bane senest lørdag kl. 10.00.

  The orienteering training on Sunday 12th of November at 11.00 AM takes place in Rude skov and will start from Holte hallerne (findvej.dk/55.82554,12.46221).

  You can choose between 4 courses: short difficult (4.9 km), long difficult (6.3 km), intermediate (4.6 km), and an easy (3 km).

  Please sign-up for a course by emailing Marie (mariesofiemoller@gmail.com) no later than Saturday at 10.00.

 4. I 2018 fejrer Holbæk Orienteringsklub 50-års jubilæum og vi starter året med vores traditionsrige Nytårsstafet, som denne gang afholdes den 7. januar 2018 i Boserup Skov.

  Der er flere muligheder for at deltage:

  3 mands mix stafet, hvor hver deltager løber én tur

  2T6 stafetten hvor 2 løbere skal løbe de samme 3 baner. Så løberne konkurrerer både mod hinanden parvis - og sammen mod de andre hold

  Familiestafet med 3 baner i 3 sværhedsgrader, hvor deltagerne skal være i familie med hinanden

  Børnestafet, som er en 3-mands stafet med 2 begynderbaner og 1 let bane

  Herudover en række åbne baner

  Ventetiden kan foregå i et opvarmet telt på stævnepladsen.

  Tilmelding på O-Service.

  Indbydelse: www.holbaekorienteringsklub.dk/nytaarsstafet/2018/
  Eller se Nytårsstafettens side på Facebook: www.facebook.com/nytaarstafet/

  Mange hilsner fra
  Holbæk Orienteringsklub

  Vi håber, I vil hjælpe os med at gøre 2018 stafetten helt uforglemmelig.

 5. Nogen har efterladt et ur (sort rem, hvid skive) i vores bil, vistnok til træningsløbet i Nørreskoven d. 17. oktober.

  Kontakt Anne eller Jim (tlf 21 44 49 04) og fortæl lidt mere om uret, hvis du mener det er dit.

 6. Så begynder vintersæsonen for Lyngby OK's ugentlige træningsløb. Det betyder at vi løber søndag kl. 11 istedet for tirsdag kl. 17. Alle er velkomne. Vi aflyser, hvis der er mindre end 5 tilmeldte.

  Næste løb er søndag d. 5. november kl. 11 i Bøndernes hegn med start på P-pladsen nær ved Skovbrynet station.

  Banerne er noget anderledes end ved et 'normalt' O-løb, for banerne er lagt, så de kommer igennem terræn, som er let at orientere sig igennem, men som har forskellige fysiske forhindringer. Opgaven er at prøve at læse en lille tekst på vej hen til næste post. Der er så et lille 'kontrolspørgsmål', så man selv kan se, om teksten blev forstået, selvom der måske var mange grene omkring fødderne på delstrækket.

  Øvelsens egentlige formål er selvfølgelig at afdække, hvor man kan læse kortet, og hvor man nok ikke skal planlægge at læse fremad på ruten.

  Nogle løbere kan formentlig opøve at læse kort (eller små tekster) på terræn med mange forhindringer.

  Der er en lang bane med 10 læsestrækninger og i alt 5,2 km bane. En kort bane på 3,7 km med 7 læsestræk og en let/mellemsvær bane på 3 km og med 4 læsestræk. Der er almindelig orientering mellem læsestrækkene. Alle baner kan selvfølgelig løbes uden at læse teksterne undervejs.

  Tilmelding med angivelse af bane til jacabo@webspeed.dk senest lørdag kl. 12.

  ----

  Now the winter season starts, and the weekly training runs are moved to Sundays at 11 AM. During the winter we require registration by e-mail to the course-setter. If fewer than 5 are registered, the run will be cancelled.

  The first winter run will start from the parking place just NV of Skovbrynet Station on 5. November at 11 AM.

  The courses are a bit different from a normal orienteering run, as they have some legs where the orienteering is easy (maybe along a path). The purpose for the training is to identify which terrain is suitable for reading the map, and which legs you should not use for map reading beyond the actual leg. At some markers you get a small text to read before the next marker, and a 'check-question' at the marker at the end of the leg. These legs are 'read&run-legs.

  Some runners may be able to read the map (or short texts) even in difficult terrain. Others may be able to improve this skill.

  There will be a long course (5.2 km) with 10 read&run-legs, a shorter course (3.7 km, 7 read&run-legs) and an easier course (3 km, including 4 legs with texts).

  Between the read&run-legs there will be some ordinary legs.

  All courses can be run as usual, if you want to drop the reading exercise.

  Please register by mail to jacabo@webspeed.dk and indicate your course by Saturday noon.

  See you in the forest!

 7. Bornholms Høståben 2017

  Det stormede og regnede en del, så der var mudder og meget vand i skovene. Men banerne og kortene var super fine, og udfordrende hele vejen rundt.

 8. Træning på tirsdag den 31. oktober er et natløb, med start kl 17 fra klubhuset Troldehøj. Da det først bliver rigtigt mørkt lidt efter kl 17, er det bedst ikke at komme alt for tidligt.

  Der er 3 baner; en let, 3,4 km; en kort, 4,4 km og en lang, 7,0 km. Banerne er natbaner, dvs ikke så svære som almindelige dagbaner, posterne er stærkt reflekterende og kan ses fra rimelig afstand. Hvis du ikke har løbet natorientering før, så kom og prøv. Det er sjovt, og ikke så svært som man måske kunne frygte.

  Klubben har en del pandelamper der kan lånes, men hvis du har din egen, så tag den med. Pandelamperne skal være rimelige kraftige; ca. 800 lumen eller flere.

  Der er fælles spisning efter løbet. Tilmelding til Jesper (jlag@fotonik.dtu.dk) senest frokost (kl 12) på tirsdag.

  Training on Tuesday October 31 is a night run, starting at 5 pm from our Club House Troldehøj. As it won't be properly dark until a little after 5, there's no need to come early.

  There are 3 courses; an easy, 3.4 km; a short, 4.4 km and a long, 7.0 km. The courses are night courses, not as difficult as ordinary day courses, the controls are highly reflecting and can be seen from a considerable distance. If you haven't run night orienteering before, come and try. It's fun and not as difficult as you might think.

  The club has head torches that can be borrowed, but bring your own if you have one. However, your head torch has to be bright, at least 800 lumens.

  We'll be eating together after the run. If you want to eat, please book with Jesper (jlag@fotonik.dtu.dk) no later than lunchtime on Tuesday.

 9. Tirsdag den 17. Oktober foregår træningen i Nørreskoven, med start fra Furesøbadet ( findvej.dk/55.80183,12.38655 ) kl. 17.00 som normalt.

  Banernes længde er med vilje holdt begrænset af hensyn til skumringstiden.

  Svær Lang ~ 6 km
  Svær Kort ~ 4.5 km
  Mellemsvær ~ 4.5 km
  Let ~ 3.5 km

  Dear all,
  On Tuesday the 17th of October the practice takes place in Nørreskoven, starting from Furesøbadet ( findvej.dk/55.80183,12.38655 ) at 5 pm as usual.

  The length of the courses are deliberately limited due to the dusk.

  Difficult Long ~ 6 km
  Difficult Short ~ 4.5 km
  Medium ~ 4.5 km
  Easy ~ 3.5 km

 10. Tirsdag d. 10. oktober kl. 17 er der træning i Bøndernes Hegn. Mødested er den store plæne ved det sydøstvendte skovbryn (goo.gl/959n2E).

  Temaet for træningen er løb i par, hvor hver løber har halvdelen af posterne på sit kort og man skiftes til at føre an. Det gælder derfor om at hele tiden læse sig ind i kortet, når man 'skygger' den anden løber så man ved hvor man er, når man skal påbegynde det næste stræk. En del af posterne er i relativt diffust terræn, så det gælder om at have godt styr på retning og kurver når man fører an/skygger. Der er hovedsageligt korte stræk. Banerne kan også løbes individuelt.

  Der er følgende baner:

  Lang svær: 6,1 km (par, individuel)
  Kort svær: 4,2 (par, individuel)
  Mellemsvær: 4,4 km (individuel)
  Let: 3,2 km (individuel)

  The training on Tuesday, October 10th 17.00, takes place in Bøndernes Hegn. Rendez-vous is on the big lawn on the South East end of the forest (goo.gl/959n2E)

  The theme i to run in pairs. Each runner has half the controls on his/her map and you take turns to lead or to 'shadow' on each leg. The point is to maintain good map contact while shadowing the other runner, so you know where you are when you begin the next leg. Part of the course is in relatively diffuse terrain, so it's good to keep track of direction and curves. Mainly short legs. The courses can also be run individually.

  Long, difficult: 6.1 km (pairs, individual)
  Short difficult: 4.2 km (pairs, individual)
  Medium difficult: 4.4 km (individual)
  Easy: 3.2 km. (individual)

Se vores Facebook-side for flere opslag.