Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: CityOrienteringsløb 2017

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Tirsdag den 17. Oktober foregår træningen i Nørreskoven, med start fra Furesøbadet ( findvej.dk/55.80183,12.38655 ) kl. 17.00 som normalt.

  Banernes længde er med vilje holdt begrænset af hensyn til skumringstiden.

  Svær Lang ~ 6 km
  Svær Kort ~ 4.5 km
  Mellemsvær ~ 4.5 km
  Let ~ 3.5 km

  Dear all,
  On Tuesday the 17th of October the practice takes place in Nørreskoven, starting from Furesøbadet ( findvej.dk/55.80183,12.38655 ) at 5 pm as usual.

  The length of the courses are deliberately limited due to the dusk.

  Difficult Long ~ 6 km
  Difficult Short ~ 4.5 km
  Medium ~ 4.5 km
  Easy ~ 3.5 km

 2. Tirsdag d. 10. oktober kl. 17 er der træning i Bøndernes Hegn. Mødested er den store plæne ved det sydøstvendte skovbryn (goo.gl/959n2E).

  Temaet for træningen er løb i par, hvor hver løber har halvdelen af posterne på sit kort og man skiftes til at føre an. Det gælder derfor om at hele tiden læse sig ind i kortet, når man 'skygger' den anden løber så man ved hvor man er, når man skal påbegynde det næste stræk. En del af posterne er i relativt diffust terræn, så det gælder om at have godt styr på retning og kurver når man fører an/skygger. Der er hovedsageligt korte stræk. Banerne kan også løbes individuelt.

  Der er følgende baner:

  Lang svær: 6,1 km (par, individuel)
  Kort svær: 4,2 (par, individuel)
  Mellemsvær: 4,4 km (individuel)
  Let: 3,2 km (individuel)

  The training on Tuesday, October 10th 17.00, takes place in Bøndernes Hegn. Rendez-vous is on the big lawn on the South East end of the forest (goo.gl/959n2E)

  The theme i to run in pairs. Each runner has half the controls on his/her map and you take turns to lead or to 'shadow' on each leg. The point is to maintain good map contact while shadowing the other runner, so you know where you are when you begin the next leg. Part of the course is in relatively diffuse terrain, so it's good to keep track of direction and curves. Mainly short legs. The courses can also be run individually.

  Long, difficult: 6.1 km (pairs, individual)
  Short difficult: 4.2 km (pairs, individual)
  Medium difficult: 4.4 km (individual)
  Easy: 3.2 km. (individual)

 3. Klubtræning tirsdag 3/10 kl. 17 foregår i Ravneholm, med start for enden af Kulsviervej, kortlink www.openstreetmap.org/

  Der er almindelige svære, mellemsvære og lette baner, samt mere udfordrende momentbaner, hvor temaet er at variere fart og orienteringsteknik. Banerne har indslag af patchwork og korridor/linjeorientering, men også mere regulære vejvalgsstræk, og finorientering med mange poster/korte stræk.

  Momentbaner 6.2 og 4.4 km, alm. svær 6.8 og 4.1 km, mellemsvær 4.1 km, let 2.8 km.

  Club training Tuesday 3/10 at 17 o'clock is in Ravneholm, starting at the end of Kulsviervej, see map:

  www.openstreetmap.org/

  There are ordinary easy, medium and difficult courses, as well as more challenging technical courses where the theme is varying your speed and technique. These courses have segments of 'patchwork' and 'corridor' orienteering where the map is partially masked, but there are also more regular segments with longer route choice legs as well as short 'control-picking' legs.

  Special courses 6.2/4.4 km, ordinary difficult 6.8/4.1 km, medium difficult 4.1 km, easy 2.8 km.

 4. Træning på tirsdag, d. 26. september, starter kl. 17 fra P-pladsen N i Geelskov (se kort). Der er selvfølgelig mulighed for at løbe helt almindelige baner (svær, mellemsvær og let).

  For dem, der gerne vil øve sig i at huske vejvalg foreslås følgende:

  Du løber en forholdsvis kort bane med et helt normalt kort. Når banen er løbet, lægger du kortet væk (i lommen eller på startstedet). Så løber du banen een gang mere. Hvis du vil gøre det rigtigt svært, løber du banen baglæns - dvs. den modsatte retning af det første gennemløb.

  Der er tre sløjfer som specielt er egnet til denne lille øvelse:

  * En let bane på ca. 2 km. Her er der ca. 3 momenter (dvs. vejvalg, steder der er vigtige at huske) hver gang du løber fra en post til den næste.
  * En mellemsvær bane på ca. 2 km. Her er der ca. 4 momenter mellem posterne.
  * En svær bane på ca. 3 km. Her er der ca. 5 momenter mellem posterne.

  Hensigten er selvfølgelig dels at du skal lægge mærke til de vigtigste punkter undervejs på det første gennemløb, og derefter at huske disse, så du finder posterne på andet gennemløb. Kan du læse og huske en lille stribe momenter på een gang på et normalt O-løb, kan du spare tid på kortlæsningen undervejs.

  Hvis det skal være rigtigt svært og du har hukommelse som en elefant, kan du løbe to eller tre sløjfer med kort, og derefter sløjferne uden kort.

  Alle er velkomne!

  ______

  In English

  Training on Tuesday 26. September will be in Geelskov, starting at 5 PM from the parking space N in the forest (see map). You can choose normal courses (easy, middle difficult or difficult), or you may choose this weeks special:

  You run a fairly short loop with a normal orienteering map. When you return to the start/finish, you put the map away (in your pocket or at the start) and run the same loop without the map. If you want max challenge, you run the loop the opposite way round without the map.

  There will be 3 loops created especially for this exercise:

  * An easy course with 3 points of decision between markers (2 km)
  * A middle difficult course with 4 points of decision between markers (2 km)
  * A difficult course with 5 points of decision between markers (3 km)

  The skill you will train is to notice the most important points on the course during the first run through the loop, and then memorize them, so you can do it again without the map. Being able to read and memorize several decision points at a time will save you time reading the map.

  Just turn up - no registration needed.

  Hope to see you in the forest!

 5. Træningen d. 19 september kl 17 forgår i Rudeskov igen, men denne gang lidt længere nord på. Start er fra parkeringspladsen på Hørsholm kongevej midt i skoven (se kort).

  Denne gang vil de svære baner være uden stier, så man kan øve sig på alle de andre signaturer. Der er følgende baner:

  Let ca 3.7 km
  Mellemsvær ca. 4,7 km
  Svær-kort ca. 3,8 km
  Svær-mellemlang ca. 5 km
  Svær-lang ca. 6,8 km

  Tilmelding er ikke nødvendig denne gang.

  Club training on 19 September at 17 o'clock is in Rude skov, with meeting place on the parking space on Hørsholm kongevej (see map). The difficult courses are without paths.

  The courses are:

  Easy 3,7 km
  Middle difficulty 4,7 km
  Difficult short 3,8 km
  Difficult middle length 5 km
  Difficult long 6,8 km

  Registration not needed this time.

 6. OPRYKNINGSMATCH

  Tilmeldingen til oprykningsmatchen lukker om to dage. Matchen er 24. september i Ravnsholt. Se indbydelsen her og tilmeld dig i O-service snarest.

  alleok.dk/wp-content/uploads/2017/08/Indbydelse-divisionsmatch.pdf

 7. Træningen på tirsdag foregår kl. 17 i Rude Skov, sydlige del, med mødested lige efter Rudegård stadion på højre side af Hørsholm Kongevej, www.google.dk/maps/place/55%C2%B049'37.1%22N+12%C2%B028'04.9%22E/@55.826972,12.4664727,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.8269716!4d12.4680178

  Der er en lille parkeringsplads ved skovindgangen ved mødestedet.

  Der er traditionelle baner:
  Lang Svær på 8,1 km
  Kort Svær på 3,6 km
  Mellem Svær på 4,4 km
  Let bane på 3,2 km

  Selvom vi er inde i efterårssemestret vil jeg gerne bede om forhåndstilmelding med en indikation af hvilken type baner I vil løbe, da fremmødet efterhånden er stort. Senest mandag middag til sebastian.from@gmail.com

  Club training next Tuesday is at 17 o'clock in Rude Skov, southern part, meeting point on the right side of Hørsholm Kongevej after Rudegård stadium,
  www.google.dk/maps/place/55%C2%B049'37.1%22N+12%C2%B028'04.9%22E/@55.826972,12.4664727,506m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d55.8269716!4d12.4680178
  There is a small parking lot at the entrance to the forest by the meeting point.

  there are traditional tracks:
  Long Hard @ 8,1 km
  Short Hard @ 3,6 km
  Medium Difficult @ 4,4 km
  Easy @ 3,2 km

  Although the autumn semester has started, I ask you to register in advance indicating which kind of course you would like to run, because we are quite a lot of runners now. Monday noon at the latest, by mail to sebastian.from@gmail.com

  See you in the forest

 8. Resultaterne fra Divisionsmatchen 3. september blev fine. Vi havde 5 bane-vindere (Nina, Jonas, Martin, Jesper og Henrik), og var 2 points fra at vinde divisionen.

  Vi lå længe som vindere, men da den sidste løber fra Amager OK løb i mål med alle poster, fik denne løber 2 points, og vi blev slået med et enkelt point.

  Næste divisionsmatch er søndag d. 24. september i Ravnsholt skov (ved Allerød). Her gælder det en mulig oprykning til 4 division.

  Tilmelding på O-service senest 15. september.

  alleok.dk/wp-content/uploads/2017/08/Indbydelse-divisionsmatch.pdf

 9. Træningen på tirsdag foregår kl. 17 i Kirkeskoven, med mødested under vandtårnet, www.openstreetmap.org/
  Der er en lille parkeringsplads ved skovindgangen lige syd for mødestedet.

  De svære og mellemsvære baner består af korte sløjfer på 1.5-2 km, alle med start fra mødestedet. Der er 4 svære, i alt 7.1 km, og 3 mellemsvære, i alt 5.0 km. Tanken er (især for de mere rutinerede) at løbe sløjferne som intervalløb med høj fart og et par minutters pause mellem hver hvor man umiddelbart evaluerer den tekniske gennemførelse. Der er også en almindelig let bane, 2.7 km på faste poster.

  Selvom vi er inde i efterårssemestret vil jeg gerne bede om forhåndstilmelding med en indikation af hvilken type baner I vil løbe, da fremmødet efterhånden er stort. Senest mandag middag (kl. 12) på jlag@fotonik.dtu.dk.

  Club training next tuesday is at 17 o'clock in Kirkeskoven, with meeting point under the big water tank, www.openstreetmap.org/
  There is a small parking lot at the entrance to the forest just south of the meeting point.

  Difficult and medium difficult courses consist of short loops, 1.5-2 km, all starting from the meeting point. There are 4 difficult loops, for a total of 7.1 km, and 3 medium difficult, for a total of 5.0 km. The idea is (especially for the experienced runners) to run the loops as intervals, with high speed and a couple of minutes break in between, so the technical execution can be evaluated immediately. There is also an ordinary easy course, 2.7 km on permanent markers.

  Although the autumn semester has started, I ask you to register in advance indicating which kind of course you would like to run, because we are quite a lot of runners now. Monday noon at the latest, by mail to jlag@fotonik.dtu.dk

 10. Træningen tirsdag den 29. august kl. 17 foregår i Rude skov, og mødestedet er Naturskolen Rude Skov (Biskop Svanes Vej 50, 3460 Birkerød).

  Der er jo som bekendt divisionsmatch lige om lidt og derfor er der lidt blandet godt af standardbaner med mange poster, så vi alle kan blive helt skarpe og klar.

  Kort, let - 2,2 km
  Kort, svær - 3,6 km
  Mellem, mellem - 4,4 km
  Mellem, svær - 5,5 km
  Lang, svær - 8,0 km

  Skriv til lasse.hoegstedt@gmail.com hvilken bane du gerne vil have, senest mandag aften.

  The training on Tuesday the 29th of August at 5 pm will be held in Rude Skov. We meet at Naturskolen Rude Skov (Biskop Svanes Vej 50, 3460 Birkerød).

  There will be a nice selection of standard orienteering courses such that everyone can get ready for the match coming up soon.

  Short, easy - 2,2 km, short, difficult - 3,6 km, medium, medium- 4,4 km, medium, difficult - 5,5 km, long, difficult - 8,0 km

  Write to lasse.hoegstedt@gmail.com if you wish to participate in the training with an indication of which course you would like to run. Deadline is Monday evening.

Se vores Facebook-side for flere opslag.