Lyngby Orienteringsklub

Velkommen hos Lyngby Orienteringsklub

Lyngby OK er blandt Danmarks ældste orienteringsklubber og har ca. 100 medlemmer, heriblandt mange unge og studerende.

Vores træning foregår i skovene umiddelbart nord for København – bl.a. Geelskov, Rude Skov og Hareskovene. Lyngby OK er således et oplagt valg hvis du gerne vil træne orienteringsløb nær København.

Vi har fælles træning i orienteringsløb hver tirsdag kl. 17 om sommeren og søndag kl. 11 om vinteren. Desuden er der mulighed for at deltage i stævner og konkurrencer næsten hver weekend.

Foto: Vintercup 19. januar 2019

Opslag om træning og konkurrencer

 1. Klubtræning søndag den 24/3 kl. 11 foregår i Ermelunden med mødested ved bålpladsen på græsarealet syd for Hjortedam (parkering langs Klampenborgvej).

  Der er 4 baner: lang svær på 5,5 km, kort svær 3,7 km, mellemsvær 3,2 km og let 2,5 km. De to svære baner er trykt på kort uden stier.

  Nybegyndere kan få en kort instruktion før start, og vi har også kompasser, man kan låne. Tilmelding er kun nødvendig, hvis du gerne vil løbe en svær bane efter et kort MED stier.

  Training Sunday March 24 at 11 a.m. is in Ermelunden. We meet at the bonfire place south of Hjortedam (parking at Klampenborgvej).

  The difficult courses are 5,5 and 3,7 kilometres long and are printed on maps without footpaths.

  The medium course is 3,2 km long and the easy one just 2,5 km and should be easy to run for newcomers as well. If you haven't tried orienteering before, just show up, and we will give you a short introduction before you start (you can borrow a compass).

  You don't need to sign up - just come to Ermelunden on Sunday! (unless you wan't a difficult course printed on a map WITH footpaths - then I would like to know in advance).

  See you in Ermelunden.

 2. Klubtræning søndag 17/3 kl. 11 foregår i Bøndernes Hegn, med mødested ved bålhytten inde i skoven, www.openstreetmap.org/

  Banelægger er Jan Frank Nielsen, FSK. Banerne består af korte sløjfer, hver med sit eget moment. Jan lover også pølser og snobrød til dem som er interesserede!

  Club training sunday 17/3 at 11 o'clock is in Bøndernes Hegn with meeting point at the sheltered fireplace inside the forest, www.openstreetmap.org/

  Course setter is Jan Frank Nielsen, FSK. The courses will be short loops, each with its own theme. Jan promises there will also be bread and sausages over fire for those who want it!

 3. Klubtræning søndag 10/3 kl. 11 bliver i Rude Skov, med start fra P-pladsen ved Løjesø,

  www.openstreetmap.org/

  Som sidste søndag er temaet også i denne uge orientering ved hjælp af højdekurver. Baneudvalget bliver følgende:

  Let 3.2 km, normalt kort.

  Mellemsvær 3.6 km, normalt kort, til de som lige har taget springet fra let til mellemsvær.

  Kurveintro1+2 samlet 4.7 km, til løbere som er fortrolige med mellemsvære baner men usikre på kurveorientering.

  Svær uden stier 3.2/5.0/7.9 km, til erfarne løbere. Der vil kun være enkelte kort med stier til rådighed. Løbere som er vant til svære baner men usikre på kurveorientering opfordres til at prøve introbanerne.

  Linjeorientering 4.5 km uden stier, til tekniknørderne.

  Club training Sunday 10/3 at 11 O'clock will be in Rude Skov, starting from the parking lot at Løjesø,

  www.openstreetmap.org/

  Like last week the theme will be navigation using the contours. The following courses are offered:

  Light 3.2 km, full map.

  Medium, 3.6 km, full map, for those who have recently progressed from light to medium level.

  Contour-intro 1+2 4.7 km in total, for those who feel confident on medium courses, but are new to contour navigation.

  Difficult courses on maps without paths 3.2/5.0/7.9 km, for experienced runners. There will be very few maps with paths available for these courses. Runners familiar with difficult courses who feel insecure about contour navigation should try the contour-intro courses.

  Line orienteering without paths 4.5 km, for those who dig technical orienteering.

  See you in the forest!

 4. Træning på søndag den 3. marts kl. 11 er i Ravneholm, med start fra parkeringspladsen for enden af Kulsviervej (nr 157).

  Temaet for denne og de næste par træninger bliver fokus på højdekurver og terrændetaljer.

  Der er 4 baner.

  Lang svær på 7,2 km med højdekurver plus få andre signaturer
  Kort svær på 3,9 km med højdekurver plus få andre signaturer
  Mellemsvær på 3,9 med alle signaturer
  Let på 3,0 km med alle signaturer

  Derudover findes der også et antal af de svære baner med alle signaturer.

  English

  Training on Sunday the 3rd March is in Ravneholm, 11 am, starting from the parking lot at the end of Kulsviervej (nr 157).

  This time we start on a training theme focused on curves and terrain details.

  There are 4 tracks

  Long difficult at 7.2 km with curves and only few other signatures
  Short difficult at 3.9 km with curves and only few other signatures
  Intermediate at 3,9 km on normal maps
  Easy at 3,0 km on normal maps

  The difficult tracks are also available with all signatures.

  See you in the forest on Sunday

 5. Træning søndag den 24. februar kl. 11 er i Geel Skov, med start fra bålpladsen lige syd for parkeringen på toppen af Geels bakke.

  Tema forsætter med kompastræning.

  Der er 5 baner.
  2 svære, 7,3 og 4,6 km, begge baner på "modificeret" kort - uden stier.
  En mellemsvær bane, 4,0 km, med normalt kort. Og en kort bane, 2,7 km, normalt kort.
  Desuden er der en mellemsvær bane, 4,0 km, hvor kortet er med stier, men med maskerede områder - for den helt store kompas nørd.

  English

  Training on Sunday the 24th February is in Geel Skov, 11 am, starting from the picnic place just south of the parking on top of Geels Hill (Kongevejen) - see attached map.

  We continue with the theme of compass training.

  There are 5 courses. 2 Difficult, 7.3 and 4.6 km, both courses on "modified" maps - without tracks/paths.
  A middle difficult, 4.0 km. on a normal map.
  And a short course, 2.7 km, normal map.
  Finally a middle difficult course, 4.0 km, on a masked map - to challenge the big compass nerds.

  See you in the forest on Sunday

 6. Træning søndag den 17. februar kl. 11 er i Ravnsholt, med start fra bålpladsen i skoven - se kort.

  Temaet forsætter med kompas træning.

  Der er 4 baner. 2 svære, 7,7 og 4,7 km, begge baner på "modificeret" kort. En mellemsvær bane, 4,2 km, hvor de bedste løsninger vil være hvis man også bruger kompasset til at løbe "på tværs" til at finde en angrebspunkt kort før posten. Og en let bane, 4,4 km, hvor det også bliver muligt at bruge kompasset at løbe lidt "på tværs" hvis man ønsker det.

  English

  Training on Sunday the 17th February is in Ravnsholt, starting from the picnic place in the northern part of the forest - see map.

  We continue with the theme of compass training.

  There are 4 courses. 2 Difficult, 7.7 and 4.7 km, both courses on "modified" maps. A middle difficult, 4.2 km. where the best solutions will also be to use the compass to run "across between paths" to find an attack point a short distance before the control. And an easy course, 4.4 km, where it will also be possible to use your compass to run a short distance "across" if you wish to.

  See you on Sunday

 7. Søndag d. 10, februar kl. 11 foregår træningen i Bøndernes Hegn med start fra P-pladsen syd for Halvvejshuset markeret i følgende link:
  findvej.dk/55.77075,12.42774

  Temaet for træningen vil være brug af kompas.
  - Hertil vil der være forskellige små moment baner (1-2 km længde)
  - Der vil desuden være en "normal" lang eller kort svær bane dog på modificeret kort.
  - En standard mellemsvær bane
  - En let bane

  This Sunday at the 11 am, the practice takes place in Bøndernes Hegn, starting at the parking lot marked on the following link:
  findvej.dk/55.77075,12.42774

  The theme for this training session will be compas usage.
  - There will be a selection of shorter thematic courses (1-2 km length)
  - There is also the option for a "normal" long or short difficult course, although on modified maps.
  - A normal semi difficult course
  - An easy course

 8. Klubtræning søndag d. 27/1 kl. 13 bliver med start ved Holtehallerne (goo.gl/maps/dh9Z3ZDNYwu) (Kongevejen 464, 2840 Holte) og foregår i Rudeskov.
  Der bliver svære baner på 6.9 / 5.1 km, mellemsvær 4 km, Let 3 km.

  Alle er velkomne

  Clubtraining Sunday 27/1 at 13 O'clock is at Holtehallerne (goo.gl/maps/dh9Z3ZDNYwu) (Kongevejen 464, 2840 Holte) running in Rudeskov. Tracks: Difficult 6.9 and 5.1 km, Semi Difficult 4 km and Easy 3 km.

  Want to try? Just turn up.

 9. Så er der billeder fra Vintercup d. 19. januar 2019 i Lystrup skov www.facebook.com/pg/lyngbyok/photos/

Se vores Facebook-side for flere opslag.